• slide
 • slide
 • slide

Skolens værdigrundlag er at...

 

 • tilbyde undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.
 • undervisningen i basisfagene sker i forholdsvis små klasser.
 • der samarbejdes på tværs af klasserne.
 • være inspireret af den Grundtvig-Koldske tanke med vægt på morgensamling, fortællingen og fællesskabet i øvrigt.
 • man aktivt inddrager lokalsamfundet i undervisningen.
 • kropslige og musiske aktiviteter stimulerer og understøtter elevernes læring i dagligdagen.
 • børnene udvikler respekt for deres medmennesker, tingene omkring dem og for naturens mangfoldighed.
 • der tilstræbes højt fagligt niveau for den enkelte elev.
 • give eleverne kendskab til verden omkring os og til andre kulturer via fremmedsprog, IT og venskabsskoler.