Krarup Friskole, Reventlowskolen

-En god skole i nærmiljøet

Krarup Friskole, Reventlowskolen.

Krarup friskole er en lille og tryg skole, hvor alle elever og lærere kender hinanden. Hos os går kreativitet og faglighed hånd i hånd, nærhed og fællesskab er vigtige faktorer for os på skolen.
Vi er gode ved hinanden og glade for vores skole.

 Hvis du har lyst til at se skolen eller høre mere om hvordan vi laver en god skole, 

så kontakt skoleleder Anne Mette Vahl-Møller på telefon 2427 2060

Skolen tilbyder:

• Engelsk fra 0. klasse
Plads til at være sig selv
Teater i 10 dage hvert år
Eleverne lærer på sjove måder
Arbejder på tværs af årgangene
Emneuge for hele skolen hvert år.
Morgensamling - en god start på dagen.
• Svømning og musiske fag på skemaet.
• Fælles lejrskole for hele skolen hvert år.
•Gode undervisnings-materialer, bl.a. tablets.
• Liniefags-uddannede lærere tilstræbes i alle fag.
Fokus på læseindlæring, bl.a. små læsegrupper.
Skolen har dejlige omgivelser, som vi bruger flittigt.

 

 

facebookfindos

krarupfriskole-ugle

 

Copyright © 2012 - Krarup Friskole, Reventlowskolen, Bøjdenvejen 82, Krarup, 5750 Ringe

Tlf. 6227 1666 mail: mail@krarupfriskole.dk